Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 149.9 m²
 • 12.3 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 30.7 m²
 • 2.33 tỷVND
C
 • 1
 • 1
 • 40 m²
 • 2.35 tỷVND
D
 • 88.9 m²
 • 6.1 tỷVND
E
 • 2
 • 3
 • 78.9 m²
 • 4.5 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 71.6 m²
 • 5.55 tỷVND