Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 48.9 m²
 • 14.6 tỷVND
B
 • 4
 • 3
 • 30.9 m²
 • 9 tỷVND
C
 • 4
 • 4
 • 44.5 m²
 • 9 tỷVND
D
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 48 m²
 • 6.7 tỷVND
E
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 41.6 m²
 • 10 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 88 m²
 • 5.01 tỷVND