Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 32.4 m²
 • 1.9 tỷVND
B
 • 1
 • 2
 • 28.9 m²
 • 3.7 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 19 m²
 • 5.1 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 5
 • 50 m²
 • 9.2 tỷVND
E
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 71.5 m²
 • 15.4 tỷVND
F
 • 1
 • 1
 • 14 m²
 • 1.8 tỷVND