Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 27.9 m²
 • 6.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 29.6 m²
 • 4.85 tỷVND
C
Đã bán
 • 6
 • 7
 • 68.4 m²
 • 33.2 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 85.8 m²
 • 45 tỷVND
E
Đã bán
 • 6
 • 3
 • 30 m²
 • 14.5 tỷVND
F
 • 6
 • 2
 • 66.1 m²
 • 13.7 tỷVND