Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 36 m²
 • 3.15 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 25 m²
 • 2.36 tỷVND
C
 • 4
 • 5
 • 60 m²
 • 7.5 tỷVND
D
 • 41.6 m²
 • 3.8 tỷVND
E
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 74 m²
 • 6.2 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 15.4 m²
 • 2.6 tỷVND