Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 98 m²
 • 6.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 65 m²
 • 7.3 tỷVND
C
 • 76.9 m²
 • 4.95 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 41.3 m²
 • 3 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 68 m²
 • 5.8 tỷVND
F
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 54.8 m²
 • 6 tỷVND