Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 5
 • 21.5 m²
 • 5.15 tỷVND
B
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 34.6 m²
 • 5.05 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 4
 • 45 m²
 • 6.7 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 22.5 m²
 • 4 tỷVND
E
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 42.9 m²
 • 6.9 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 6.8 m²
 • 1.45 tỷVND