Nhà đất lân cận

A
 • 4
 • 3
 • 51.25 m²
 • 6.5 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 38 m²
 • 4.2 tỷVND
C
 • 3
 • 3
 • 100 m²
 • 8.5 tỷVND
D
 • 4
 • 4
 • 51.5 m²
 • 6.7 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 42.8 m²
 • 4.6 tỷVND
F
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 52.8 m²
 • 7.65 tỷVND