Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 86.6 m²
 • 3.5 tỷVND
B
 • 1
 • 1
 • 28.8 m²
 • 2.75 tỷVND
C
 • 2
 • 3
 • 41 m²
 • 15 tỷVND
D
 • 1
 • 1
 • 49.6 m²
 • 3.2 tỷVND
E
 • 125 m²
 • 13.65 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 41 m²
 • 4.7 tỷVND