Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 3
 • 37.62 m²
 • 3.2 tỷVND
B
 • 3
 • 2
 • 30.5 m²
 • 3.3 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 28.73 m²
 • 3.3 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 36 m²
 • 2.9 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 40.5 m²
 • 3.8 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 42 m²
 • 3.45 tỷVND