Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 1
 • 69.5 m²
 • 5.8 tỷVND
B
 • 4
 • 4
 • 65.3 m²
 • 9.2 tỷVND
C
 • 23
 • 23
 • 108.5 m²
 • 19 tỷVND
D
 • 5
 • 5
 • 87.2 m²
 • 20.2 tỷVND
E
 • 1
 • 1
 • 76.5 m²
 • 5.5 tỷVND
F
 • 109.1 m²
 • 9.8 tỷVND