Nhà đất lân cận

A
 • 1
 • 1
 • 60 m²
 • 2.05 tỷVND
B
 • 1
 • 1
 • 53 m²
 • 1.9 tỷVND
C
 • 5
 • 4
 • 34 m²
 • 7.5 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 30 m²
 • 6.8 tỷVND
E
 • 4
 • 5
 • 66 m²
 • 25 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 30.4 m²
 • 5.5 tỷVND