Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 30.6 m²
 • 5.2 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 117 m²
 • 5.35 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 110 m²
 • 4.7 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 19.2 m²
 • 5.8 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 42.9 m²
 • 5.6 tỷVND
F
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 30 m²
 • 5.8 tỷVND