Nhà đất lân cận

A
 • 8
 • 8
 • 64 m²
 • 30 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 65 m²
 • 3.3 tỷVND
C
 • 2
 • 1
 • 51.3 m²
 • 3.5 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 80.6 m²
 • 3.9 tỷVND
E
Đã bán
 • 4
 • 2
 • 91.6 m²
 • 8.9 tỷVND
F
 • 5
 • 5
 • 86 m²
 • 21.5 tỷVND