Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 30 m²
 • 3.2 tỷVND
B
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 56.5 m²
 • 3.75 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 29.05 m²
 • 3.75 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 23 m²
 • 2.7 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 65 m²
 • 7.2 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 62 m²
 • 6 tỷVND