Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 18 m²
 • 1.95 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 32 m²
 • 2.9 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 42 m²
 • 3.55 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 49.7 m²
 • 3.9 tỷVND
E
 • 3
 • 2
 • 78.7 m²
 • 4.95 tỷVND
F
 • 3
 • 2
 • 42.3 m²
 • 3.45 tỷVND