Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 26 m²
 • 4.5 tỷVND
B
 • 283.3 m²
 • 30 tỷVND
C
 • 283.3 m²
 • 31 tỷVND
D
 • 2
 • 1
 • 51.28 m²
 • 5.2 tỷVND
E
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 69 m²
 • 7 tỷVND
F
Đã bán
 • 5
 • 3
 • 60 m²
 • 9.3 tỷVND