Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 33.6 m²
 • 3.5 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 29.8 m²
 • 3.8 tỷVND
C
 • 4
 • 3
 • 45.5 m²
 • 7.3 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 41.6 m²
 • 6 tỷVND
E
 • 3
 • 2
 • 25.9 m²
 • 2.8 tỷVND
F
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 13.3 m²
 • 1.15 tỷVND