Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 1
 • 54.5 m²
 • 4.2 tỷVND
B
 • 50 m²
 • 3.8 tỷVND
C
 • 2
 • 1
 • 20 m²
 • 2.1 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 24 m²
 • 2.3 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 24 m²
 • 2.65 tỷVND
F
 • 3
 • 2
 • 40.5 m²
 • 3.95 tỷVND