Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 63 m²
 • 6.5 tỷVND
B
 • 1
 • 1
 • 24.6 m²
 • 2.15 tỷVND
C
 • 78.2 m²
 • 4.3 tỷVND
D
 • 221.9 m²
 • 13.5 tỷVND
E
 • 3
 • 4
 • 144 m²
 • 12.5 tỷVND
F
 • 4
 • 5
 • 53.1 m²
 • 5.95 tỷVND