Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 49.5 m²
 • 3.8 tỷVND
B
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 45 m²
 • 5.5 tỷVND
C
Đã bán
 • 19
 • 19
 • 193.8 m²
 • 17 tỷVND
D
Đã bán
 • 5
 • 4
 • 114 m²
 • 8.2 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 55 m²
 • 3.8 tỷVND
F
 • 2
 • 1
 • 62 m²
 • 5.5 tỷVND