Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 40 m²
 • 3.35 tỷVND
B
Đã bán
 • 1
 • 2
 • 26 m²
 • 2.4 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 34.7 m²
 • 2.1 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 48 m²
 • 4.5 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 24 m²
 • 2.68 tỷVND
F
 • 4
 • 4
 • 56.5 m²
 • 4.6 tỷVND