Nhà đất lân cận

A
 • 4
 • 3
 • 12 m²
 • 12 tỷVND
B
 • 4
 • 3
 • 35.1 m²
 • 8.3 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 32.6 m²
 • 11 tỷVND
D
 • 3
 • 3
 • 19.1 m²
 • 5.3 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 29.1 m²
 • 6.2 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 4
 • 21.2 m²
 • 6.1 tỷVND