Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 2
 • 36 m²
 • 4.7 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 35 m²
 • 3.9 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 47.3 m²
 • 4.95 tỷVND
D
 • 7
 • 7
 • 88.4 m²
 • 6.8 tỷVND
E
 • 1
 • 1
 • 22 m²
 • 3.6 tỷVND
F
 • 283.3 m²
 • 25 tỷVND