Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 51.1 m²
 • 3.65 tỷVND
B
 • 3
 • 4
 • 56 m²
 • 6.3 tỷVND
C
 • 80 m²
 • 5.25 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 74 m²
 • 7.7 tỷVND
E
 • 3
 • 2
 • 88.8 m²
 • 5.9 tỷVND
F
 • 3
 • 2
 • 63.6 m²
 • 6.5 tỷVND