Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 17.4 m²
 • 3.3 tỷVND
B
 • 2
 • 1
 • 62 m²
 • 1.9 tỷVND
C
 • 1
 • 1
 • 50.06 m²
 • 2.15 tỷVND
D
 • 2
 • 1
 • 62 m²
 • 2.17 tỷVND
E
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 62 m²
 • 1.98 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 50 m²
 • 2.1 tỷVND