Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 76 m²
 • 5.6 tỷVND
B
 • 3
 • 2
 • 50.6 m²
 • 7 tỷVND
C
 • 4
 • 3
 • 46.81 m²
 • 6.26 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 35.5 m²
 • 3.95 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 53 m²
 • 3.8 tỷVND
F
 • 4
 • 4
 • 36.1 m²
 • 4.95 tỷVND