Nhà đất lân cận

A
 • 100 m²
 • 8.6 tỷVND
B
 • 2
 • 1
 • 13.7 m²
 • 2.25 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 40 m²
 • 5.65 tỷVND
D
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 56 m²
 • 8.95 tỷVND
E
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 49.7 m²
 • 6.19 tỷVND
F
 • 3
 • 3
 • 57.9 m²
 • 7.8 tỷVND