Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 45 m²
 • 7.98 tỷVND
B
Đã bán
 • 10
 • 10
 • 100 m²
 • 13 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 60 m²
 • 3.3 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 61 m²
 • 2.85 tỷVND
E
 • 4
 • 6
 • 80 m²
 • 14 tỷVND
F
 • 6
 • 6
 • 117 m²
 • 28.3 tỷVND