Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 28.2 m²
 • 8 tỷVND
B
 • 6
 • 6
 • 37.9 m²
 • 11 tỷVND
C
Đã bán
 • 5
 • 4
 • 72.1 m²
 • 17.5 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 35.3 m²
 • 11 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 15.2 m²
 • 5.2 tỷVND
F
 • 1
 • 1
 • 43.9 m²
 • 10 tỷVND