Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 72 m²
 • 4.45 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 28 m²
 • 2.5 tỷVND
C
 • 1
 • 1
 • 50 m²
 • 1.6 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 73 m²
 • 2.25 tỷVND
E
 • 2
 • 1
 • 50 m²
 • 1.77 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 63 m²
 • 1.85 tỷVND