Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 162 m²
 • 4.9 tỷVND
B
 • 1
 • 1
 • 27.1 m²
 • 2.1 tỷVND
C
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 80 m²
 • 5.5 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 66.93 m²
 • 1.2 tỷVND
E
 • 2
 • 1
 • 67 m²
 • 1.3 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 67 m²
 • 1.25 tỷVND