Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 46.1 m²
 • 3.1 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 78 m²
 • 3.95 tỷVND
C
Đã bán
 • 4
 • 2
 • 48 m²
 • 3.2 tỷVND
D
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 81.5 m²
 • 7.6 tỷVND
E
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 44.3 m²
 • 7.3 tỷVND
F
Đã bán
 • 8
 • 8
 • 200 m²
 • 12.8 tỷVND