Nhà đất lân cận

A
 • 4
 • 5
 • 65 m²
 • 12.1 tỷVND
B
 • 5
 • 6
 • 41.1 m²
 • 6.8 tỷVND
C
 • 5
 • 4
 • 57.9 m²
 • 14.5 tỷVND
D
 • 71.9 m²
 • 10.5 tỷVND
E
 • 4
 • 4
 • 42.6 m²
 • 7.2 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 50 m²
 • 6.5 tỷVND