Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 69.5 m²
 • 6.6 tỷVND
B
 • 1
 • 1
 • 62 m²
 • 5 tỷVND
C
 • 3
 • 4
 • 52.8 m²
 • 9.5 tỷVND
D
 • 6
 • 5
 • 82.4 m²
 • 11.5 tỷVND
E
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 48.1 m²
 • 5.2 tỷVND
F
 • 4
 • 4
 • 78.3 m²
 • 13.5 tỷVND