Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 64.5 m²
 • 2.15 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 77.5 m²
 • 2.74 tỷVND
C
 • 3
 • 2
 • 81.3 m²
 • 4.8 tỷVND
D
 • 100 m²
 • 5.4 tỷVND
E
 • 3
 • 3
 • 122 m²
 • 7.8 tỷVND
F
 • 4
 • 5
 • 54.6 m²
 • 7.95 tỷVND