Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 6.8 m²
 • 1.45 tỷVND
B
 • 3
 • 3
 • 45.8 m²
 • 6.2 tỷVND
C
Đã bán
 • 5
 • 6
 • 59.5 m²
 • 9.5 tỷVND
D
 • 6
 • 7
 • 54 m²
 • 9.2 tỷVND
E
Đã bán
 • 5
 • 6
 • 58.2 m²
 • 8.8 tỷVND
F
 • 4
 • 3
 • 27.2 m²
 • 7.36 tỷVND