Nhà đất lân cận

A
 • 4
 • 3
 • 27.2 m²
 • 7.36 tỷVND
B
 • 4
 • 3
 • 49.7 m²
 • 7.5 tỷVND
C
 • 3
 • 3
 • 22.1 m²
 • 4.7 tỷVND
D
 • 6
 • 4
 • 65.2 m²
 • 8.6 tỷVND
E
 • 3
 • 3
 • 52.6 m²
 • 5.3 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 60.6 m²
 • 8.8 tỷVND