Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 136 m²
 • 4.8 tỷVND
B
Đã bán
 • 35.5 m²
 • 3.1 tỷVND
C
 • 4
 • 4
 • 64.6 m²
 • 6 tỷVND
D
 • 4
 • 4
 • 38.3 m²
 • 5.8 tỷVND
E
 • 1
 • 1
 • 46 m²
 • 3.55 tỷVND
F
 • 2
 • 1
 • 65 m²
 • 2.45 tỷVND