Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 5
 • 6
 • 61 m²
 • 8 tỷVND
B
Đã bán
 • 68.1 m²
 • 5.4 tỷVND
C
 • 2
 • 1
 • 86.2 m²
 • 8.25 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 22.6 m²
 • 2.8 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 62.1 m²
 • 4.9 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 25.8 m²
 • 1.9 tỷVND