Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 60 m²
 • 6.3 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 51 m²
 • 4.75 tỷVND
C
 • 79.3 m²
 • 5.35 tỷVND
D
 • 1
 • 1
 • 245.5 m²
 • 9.5 tỷVND
E
 • 2
 • 3
 • 60.7 m²
 • 2.9 tỷVND
F
 • 72.9 m²
 • 5.95 tỷVND