Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 1
 • 25 m²
 • 2.56 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 32.2 m²
 • 3.7 tỷVND
C
 • 1
 • 1
 • 56.6 m²
 • 7.9 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 27 m²
 • 2.65 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 1
 • 17.4 m²
 • 2.29 tỷVND
F
Đã bán
 • 6
 • 4
 • 32 m²
 • 4 tỷVND