Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 108.9 m²
 • 8.7 tỷVND
B
 • 3
 • 5
 • 151 m²
 • 16.5 tỷVND
C
 • 3
 • 2
 • 201.9 m²
 • 5 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 35.3 m²
 • 2.9 tỷVND
E
 • 1
 • 1
 • 36.5 m²
 • 2.7 tỷVND
F
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 37.1 m²
 • 3.8 tỷVND