Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 58 m²
 • 4.9 tỷVND
B
 • 3
 • 3
 • 43.1 m²
 • 6.9 tỷVND
C
 • 160 m²
 • 8.2 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 26.18 m²
 • 3.5 tỷVND
E
 • 10
 • 10
 • 103 m²
 • 6.65 tỷVND
F
 • 3
 • 3
 • 171 m²
 • 12 tỷVND