Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 14.85 m²
 • 5.1 tỷVND
B
 • 1
 • 2
 • 18 m²
 • 2.2 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 13.41 m²
 • 2.2 tỷVND
D
 • 4
 • 3
 • 20.8 m²
 • 8.5 tỷVND
E
 • 5
 • 5
 • 73.7 m²
 • 11.6 tỷVND
F
 • 3
 • 4
 • 72 m²
 • 13 tỷVND