Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 5
 • 6
 • 51.42 m²
 • 7.4 tỷVND
B
Đã bán
 • 5
 • 6
 • 115 m²
 • 9.6 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 17.1 m²
 • 2.55 tỷVND
D
Đã bán
 • 4
 • 2
 • 44.7 m²
 • 4.55 tỷVND
E
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 36 m²
 • 6.5 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 25.9 m²
 • 4.15 tỷVND