Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 4
 • 87.3 m²
 • 5.5 tỷVND
B
 • 1
 • 1
 • 51.4 m²
 • 3.9 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 33.8 m²
 • 3.3 tỷVND
D
 • 3
 • 2
 • 37 m²
 • 3.2 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 56 m²
 • 3.6 tỷVND
F
 • 77.4 m²
 • 4.6 tỷVND